Om Ulven

Versionshistorik

Nyheter

  • Ny funktion ”Leverantör” för att söka och sortera leverantörer av avfall, som ej är kommuner eller upphandlande enheter. Skriv två bokstäver i företagsnamnet, så kommer det upp förslag.
  • Uppdaterad layout och förbättrad kartgrafik.

Nyheter

I funktionen: Rapport och Data till Excel

Beställare är knutet till Län.

Vi har gjort lite anpassning av listor som kommer ut till Excel så att det blir enklare att avgränsa en
sökning till ett område med hjälp av Län. Detta innebär att ni kan välja ut och studera marknaden
i just den region som ni är verksamma i.

Datat till Ulven är samlat till och med 2014-09-30

Nytt i denna version är:

Ulven är nu en webapplikation under test.

Som ett webbprogram kan du som vanligt använda länkar för att flytta fokus och "tillbaka" för att återgå. Utseendet styrs delvis av inställningar i din dator.

Under kommunfliken kan man både söka i fältet kommun eller genom klick i kartan
Klickar man exempelvis på anläggningen i listan, flyttas fokus dit och detaljer kring anläggningen syns.

Anläggningsfliken, här ser vi kontrakt för specifk anläggning, uppdagningsområde.

Rapporter

2013-12-19

Uppdatering av Ulven

Nytt i denna version är:

Programvaran ULVEN har nu utvecklats till att inkludera interaktiva kartor! Dessa återfinns under fliken ”Interaktiva kartor”.

Totalt har tre funktionaliteter skapats:
"Kontrakt per kommun”,
”Kontraktslut” och
”Upptagningsområden”.

Ytterligare beskrivning av dessa funktionaliteter återfinns i anslutning till respektive funktion.

2013-06-27

Uppdatering av Ulven

Nytt i denna version är:

En linje har lagts till i diagrammet som beskriver anläggningarnas kontraktsportfölj (fliken ”Anläggningar”). Linjen presenterar historiskt förbränd mängd avfall totalt till och med år 2011.
Från år 2012 presenteras den förväntade kapaciteten. Informationen om historiskt förbränd mängd kommer att uppdateras årligen när ny statistik finns tillgänglig.

Sorteringen av kommuner under fliken ”Kommun” till bokstavsordning. Detta för att underlätta vid sökning av en specifik kommun.
Ritfunktionen i kartorna (fliken ”Kartor”) har förbättrats genom en större markör.