Verktyget för analys av avfallsbränslemarknaden.

Besök profu.se »

Övergripande

Marknaden för brännbart avfall växer kraftigt i Sverige. Under 2014 förväntas efterfrågan uppgå till sex miljoner ton. Omsättningen på marknaden kan räknas till så hög som omkring två miljarder svenska kronor per år. Samtidigt är den tillgängliga informationen om priser, tillgång och efterfrågan mycket begränsad. För att öka transparensen på marknaden har Profu sammanställt all offentlig information som finns att tillgå gällande avtal om behandling av brännbart avfall. Informationen har sammanställts till programverktyget ULVEN som nu finns tillgänglig för både avfallslämnare och avfallsbehandlare.

Typiska frågor som kan besvaras av ULVEN.

  • Vilka kommuner i min region kommer i år att genomföra en ny upphandling?
  • Vilken mängd avfall i min region kommer i år ut till upphandling?
  • Vilka avfallsbehandlare svarar på upphandlingar i min region?
  • I vilka regioner agerar olika avfallsbehandlare?
  • Vilka mottagningsavgifter ges i anbud från olika avfallsbehandlare?
  • Hur mycket avfall har kontrakterats av de olika avfallsbehandlarna?

Läs mer i broschyren »